Rádio HEJ sa zmení na DAFrádio !

Rádio HEJ sa čoskoro zmení na DAFrádio. Budeme mať nový web, nové relácie a nový vysielací čas... Prečo práve DAFrádio? Lebo sme aj tvorcami DAFtv :)

NOVÝ WEB: dafradio.weebly.com /zatiaľ len vo výstavbe/